nasi eksperci

Trenerzy EDU GOV

dr Łukasz Nosarzewski

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji publicznej.”


Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, informacyjnego, gospodarczego i prawa zamówień publicznych.
Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Absolwent programu “Europejskie Prawo Prywatne” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu oraz kursu „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze” organizowanego przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu.

Wieloletni pracownik administracji, związany z Kancelarią Sejmu RP, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarią Prezydenta RP. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Od 2008 r. współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Nosarzewskiego. Autor tekstów prawniczych i artykułów naukowych. Publikuje m.in. w kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” C.H. Beck. Autor rozdziału publikacji pod redakcją prof. nadz. dr hab. P. Szustakiewicza „Dostęp do informacji publicznej”.

Scroll to Top