nasi eksperci

Trenerzy EDU GOV

dr Sławomir Stanisław Górski

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne.


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Pracę doktorską poświęconą uwarunkowaniom ochrony ludności w Rzeczypospolitej Polskiej obronił na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2015). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1995, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1997-1999) oraz George C. Marshall European Center for Security Studies (2004, 2007).

Stażysta Ministerstwa Obrony Republiki Irlandii (1998). Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu wewnętrznemu, zarządzaniu kryzysowemu i ochronie ludności. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych związanych z bezpieczeństwem. Współautor Raportu Komisji Europejskiej „Science for Disaster Risk Management 2020”. Urzędnik Służby Cywilnej specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (1999-2000), Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (2000-2001) oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zajmował między innymi stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (2006-2009), dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności (2012-2016) oraz Naczelnika Wydziału Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Departamencie Spraw Międzynarodowych i Migracji  (od 2021). Współautor dokumentów programowych, strategicznych i legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Scroll to Top