nasi eksperci

Trenerzy EDU GOV

Joanna Kałużna-Ross

Prosty język urzędowy – warsztaty poprawnego redagowania”
Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji
“Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych”

“Korespondencja w administracji – warsztaty edytorskie”
„Skuteczna komunikacja i etykieta językowa w administracji publicznej”


Językoznawca, wykładowca, redaktor. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu.

Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”,   wydawnictwach naukowych i edukacyjnych, a także jako wykładowca akademicki na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla kontrolerów wewnętrznych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON.  

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: prostej polszczyzny w urzędzie, redagowania pism kancelaryjno-urzędowych, poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji elektronicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji, komunikacji medialnej. Zajęcia dydaktyczne (w ramach szkoleń zamkniętych) przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim. Prowadzi zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Scroll to Top