nasi eksperci

Trenerzy EDU GOV

Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

„Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej.”
„Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym.”
„Skargi, wnioski petycje w postępowaniu administracyjnym.”

“Gospodarka odpadami”
“Gospodarka nieruchomościami”


Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. W trakcie szkoleń oraz zajęć wykorzystuje przykłady zaczerpnięte z własnej praktyki urzędniczej. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

dr Sławomir Stanisław Górski

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne.


Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Pracę doktorską poświęconą uwarunkowaniom ochrony ludności w Rzeczypospolitej Polskiej obronił na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2015). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1990-1995, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (1997-1999) oraz George C. Marshall European Center for Security Studies (2004, 2007).

Stażysta Ministerstwa Obrony Republiki Irlandii (1998). Autor publikacji poświęconych bezpieczeństwu wewnętrznemu, zarządzaniu kryzysowemu i ochronie ludności. Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych związanych z bezpieczeństwem. Współautor Raportu Komisji Europejskiej „Science for Disaster Risk Management 2020”. Urzędnik Służby Cywilnej specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w Urzędzie Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (1999-2000), Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (2000-2001) oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym zajmował między innymi stanowiska zastępcy dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (2006-2009), dyrektora Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności (2012-2016) oraz Naczelnika Wydziału Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Departamencie Spraw Międzynarodowych i Migracji  (od 2021). Współautor dokumentów programowych, strategicznych i legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Joanna Kałużna-Ross

Prosty język urzędowy – warsztaty poprawnego redagowania”
Prosta polszczyzna w urzędzie i kultura komunikacji
“Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych”

“Korespondencja w administracji – warsztaty edytorskie”
„Skuteczna komunikacja i etykieta językowa w administracji publicznej”


Językoznawca, wykładowca, redaktor. Absolwentka Wydziału Polonistyki, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu.

Kilkanaście lat pracowała jako dziennikarka i redaktorka, m.in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”,   wydawnictwach naukowych i edukacyjnych, a także jako wykładowca akademicki na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych dla kontrolerów wewnętrznych. Jest współautorem dziewięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika”  i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON.  

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: prostej polszczyzny w urzędzie, redagowania pism kancelaryjno-urzędowych, poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych oraz dokumentacji konkursowej FE, kultury komunikacji elektronicznej, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w urzędzie, korespondencji w administracji, komunikacji medialnej. Zajęcia dydaktyczne (w ramach szkoleń zamkniętych) przeprowadziła m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, Ambasady RP w Paryżu, Inspekcji Weterynaryjnej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim. Prowadzę zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Maciej Murgrabia

„Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), krok po kroku”


Ekspert w zakresie zamówień publicznych z ponad 20 letnim doświadczeniem.

Posiada szeroką wiedzę pogłębioną o znajomość specyfiki zamówień zarówno od strony Zamawiających, jak i Wykonawców w szczególności dotyczących robót budowlanych, również zgodnych z warunkami kontraktowymi FIDIC. W latach 2004 – 2007 był arbitrem oraz obserwatorem powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadzi i nadzoruje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, pracuje jako konsultant i doradca ds. zamówień publicznych przy projektach związanych z ochroną środowiska, transportem oraz sektorem energetycznym.

Prowadzi szkolenia oraz wykłady na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Od 2011 r. wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie – od roku 2011 Uczelni Łazarskiego w Warszawie na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, w szczególności dotyczących środków ochrony prawnej oraz dokumentacji przetargowych Występuje jako pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.

dr Łukasz Nosarzewski

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji publicznej.”


Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, informacyjnego, gospodarczego i prawa zamówień publicznych.
Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Absolwent programu “Europejskie Prawo Prywatne” na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu oraz kursu „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze” organizowanego przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu.

Wieloletni pracownik administracji, związany z Kancelarią Sejmu RP, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarią Prezydenta RP. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Od 2008 r. współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Macieja Nosarzewskiego. Autor tekstów prawniczych i artykułów naukowych. Publikuje m.in. w kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” C.H. Beck. Autor rozdziału publikacji pod redakcją prof. nadz. dr hab. P. Szustakiewicza „Dostęp do informacji publicznej”.

Artur Wdowczyk

PPK w praktyce. Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych.”


Trener i ekspert z zakresu pracowniczych planów kapitałowych i finansów publicznych, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa emerytalnego i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także program Top Public Executive (AMP) na IESE Business School w Barcelonie, University of Navarra.

Współtworzył system nadzoru nad pracowniczymi funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi. Przez kilkanaście lat pełnił funkcje kierownicze w administracji publicznej, jako kierownik jednostki budżetowej i dyrektor generalny w służbie cywilnej. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń.

Scroll to Top