Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: dr Sławomir Stanisław Górski

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy/urzędnicy administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i powiatowego działów zarządzania kryzysowego;
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania kryzysowego.

Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

wiedza:

 • zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji publicznej;
 • zapoznanie uczestników z procesem planowania cywilnego obejmującego sporządzanie i aktualizację planów zarządzania kryzysowego;
 • zapoznanie uczestników z europejskimi mechanizmami zarządzania kryzysowego;
 • zapoznanie uczestników z teoretycznymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego.

umiejętności:

 • uczestnik potrafi formułować wnioski i wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • uczestnik potrafi zidentyfikować zagrożenia oraz dokonać analizy ryzyka;
 • uczestnik potrafi korzystać z planu zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach tego procesu (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, odbudowa);
 • uczestnik potrafi wykorzystywać europejskie mechanizmy zarządzania kryzysowego.

Korzyści dla uczestników:

 • zrozumienie procesu zarządzania kryzysowego oraz nauczenie się wykorzystywania w praktyce zasobów służących monitorowaniu sytuacji kryzysowych, przygotowaniu do ich wystąpienia, reagowaniu na nie oraz usuwania skutków związanych z ich wystąpieniem.
 • uzyskanie prezentacji wraz z plikami w formacje pdf, raportów, publikacji prowadzącego,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, praktyczne ćwiczenia, dyskusja wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego.

 • definicje bezpieczeństwa powszechnego i publicznego
 • systemowe ujęcie bezpieczeństwa
 • procesowe ujęcie bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo społeczne i odporność społeczna

2. Zarządzanie kryzysowe.

 • formalno-prawne uwarunkowania zarządzania kryzysowego
 • fazy zarządzania kryzysowego
 • ujęcie funkcjonalne zarządzania kryzysowego
 • ochrona ludności
 • ochrona przestrzeni publicznej
 • ochrona infrastruktury krytycznej (ujęcie sektorowe i usługowe)
 • informacja w zarządzaniu kryzysowym (szum informacyjny, zasada need to know, TMI, komunikacja społeczna)
 • doskonalenie i kumulacja wiedzy w zarządzaniu kryzysowym
 • finansowe aspekty zarządzania kryzysowego
 • europejskie mechanizmy zarządzania kryzysowego (IPCR, UMOL, FSUE)

3. Planowanie cywilne.

 • identyfikacja zagrożeń (zagrożenia naturalne i antropogeniczne, zagrożenia hybrydowe)
 • identyfikacja zasobów (wiedza, umiejętności, kompetencje, personel, infrastruktura)
 • ocena ryzyka (w tym zdarzenia HILP)
 • plany zarządzania kryzysowego (ujęcie modułowe)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – ĆWICZENIA

 • Case Study – wykorzystanie planu zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
 • Case Study – aktywacja UMOL związana z COVID-19

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie),
kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

TERMINY JESIEŃ 2022
WKRÓTCE

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych, w tym:
6 godz. część teoretyczna
2 godz. ćwiczenia

KOSZT SZKOLENIA

590 zł brutto

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top