Zamówienia publiczne do 130 000 zł przed i po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Maciej Murgrabia

Adresaci szkolenia:

 • Przedstawiciele Zamawiających, którzy odpowiadają za proces przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Wykonawcy, którzy ubiegają się o zamówienia publiczne.

Cel szkolenia:

 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania zamówień do 130 000 zł, zgodnie z nowym Prawem Zamówień Publicznych.

Korzyści:

 • uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Planowanie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień do 130 tys. zł.

 • Planowanie
 • Etapy planowania zamówień publicznych

2. Szacowanie wartości zamówienia

 • Wartość szacunkowa zamówienia
 • Metody szacowania wartości zamówienia
 • Czas ustalenia wartości zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia

 • zasady tworzenia SIWZ

4. Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. zł.

 • praktyczne wskazówki przy prowadzeniu tego rodzaju zamówień

5. Ewidencja i kontrola zamówień publicznych do 130 tys. zł.

 • Wewnętrzne regulaminy zakupów do 130 tys. zł.
 • Ewidencja zamówień do 130 tys. zł. – sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

6. Umowa w zamówieniach nieobjętych ustawą ze względu na wartość

 • Umowa – tak, czy nie?
 • Postanowienia istotne i nieistotne
 • Przykłady zapisów w umowach
 • Kary umowne
 • Zmiany umowy, wypowiedzenie, odstąpienie

7. Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie),
kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

23 MARCA 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

440 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top