Wdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów

Jednodniowe szkolenie praktyczne (6 godz.)

Prowadzący: Kamil Miśtal

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów: compliance, organizacyjnych, zarządzania wiedzą oraz osoby zajmujące się zgodnością i tworzeniem procedur w organizacji czy urzędzie,
 • pracownicy działów prawnych, osoby zajmujące się ochroną danych osobowych i kierownicy jednostek audytowych, 
 • pracownicy działów kadr, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wszyscy zainteresowani tematyką whistleblowing’u zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym ponieważ pojęcie „sygnalisty” dotyczy obydwu obszarów i nie ogranicza się tylko do pracowników, ale również  do osób współpracujących w ramach B2B, wspólników i członków zarządu oraz osób realizujących zlecone zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii – Dz.Urz. L Nr 305 z 26.11.2019 r., s. 17; dalej jako: dyrektywa o ochronie sygnalistów,
 • nabycie praktycznych umiejętności wdrożenia zapisów dyrektywy o sygnalistach w swojej organizacji,
 • uzyskanie gotowych rozwiązań formalnych, które pozwolą przystosować organizację do wymogów dyrektywy
 • ponadto uczestnicy będą mieli możliwość analizy przypadków konkretnych wdrożeń i zapoznania się z najczęściej występującymi problemami. 

Korzyści:

 • zapoznanie się z tematyką whistleblowing’u na gruncie ustawodawstwa europejskiego
 • uzyskanie wzorów i wiedzy na temat dobrych praktyk wdrażania dyrektywy o sygnalistach,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarczy dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Zakres obowiązywania dyrektywy.

2. Osoby odpowiedzialne za monitoring stosowania dyrektywy.

3. Etapy wdrożeniowe dyrektywy.

4. Terminy wdrożeniowe.

5. Typologia i definicje sygnalisty.

6. Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę.

7. Utworzenie kanałów zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów.

8. Środki ochrony sygnalistów.

9. Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą.

10. Ochrona danych osobowych sygnalistów.

11. RODO a dyrektywa o sygnalistach.

12. Sygnaliści a tajemnice prawnie chronione.

13. Orzeczenia powstałe w wyniku doniesienia sygnalisty.

14. Dyrektywa o sygnalistach, a przepisy krajowe.

15. Opracowanie procedur formalnych wynikających z dyrektywy o sygnalistach.

16. Błędy w funkcjonującym obszarze sygnalizacji.

17. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

26 października 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

320 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

+
Przewiń do góry