SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ETYKIETA JĘZYKOWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący:

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników urzędów, kadry menadżerskiej oraz dla osób pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji  i etykiety językowej.

Korzyści:

 • autodiagnoza stylu komunikowania,
 • poznanie zasad efektywnej komunikacji w kontaktach urzędowych,
 • zwiększenie świadomości popełnianych błędów,
 • pewność siebie i swoboda podczas rozmowy.

Założenia programowe i metodyka zajęć:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi: burza mózgów, ćwiczenia indywidualne i w grupach, analiza przypadku, dyskusje moderowane,  krótkie prezentacje, odgrywanie ról i testy diagnostyczne.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie technik komunikacji i umiejętności interpersonalnych urzędników administracji publicznej. W dzisiejszym świecie dobra komunikacja z Klientem jest wyznacznikiem wysokiej jakości usług i skuteczności funkcjonowania urzędu. Właściwe rozpoznanie oczekiwań, sposób prowadzenia rozmowy oraz asertywna postawa urzędnika czynią komunikację z Klientem skuteczną dla obu stron.

W czasie szkolenia można dowiedzieć się:

 • jak zrobić dobre pierwsze wrażenie,
 • czy osobowość ma wpływ na nasze komunikaty słowne,
 •  na czym polega asertywny styl komunikacji,
 • jak budować pozytywne relacje z Klientami,
 • jak przekonywać innych do swoich racji,
 • jak postępować z trudnym Klientem.

TERMINY

30 września 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

590 zł

PLAN SZKOLENIA

1. Style komunikowania się a typy osobowości i role w grupie, systemy reprezentacji sensorycznej – autodiagnoza.

2. Asertywna komunikacja w pracy urzędnika – m. in. rozróżnienie zachowań asertywnych, uległych i agresywnych, model asertywnej odmowy, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, mapa asertywności.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna – co wpływa negatywnie, a co pozytywnie na wizerunek urzędnika i urzędu.

4. Przeszkody związane z procesem komunikacji – jak je rozpoznać, techniki umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji, rodzaje filtrów osobistych.

5. Profesjonalna autoprezentacja pracownika urzędu – m. in. wskaźniki sympatii, braku asertywności, pewności siebie, władzy, statusu i dominacji, znaczenie kolorów.

6. W poszukiwaniu lepszego zrozumienia – rodzaje i funkcje pytań, różnica między słuchaniem aktywnym a biernym, parafraza a klaryfikacja, komunikat „ja” i jego zastosowanie.

7. Praca z trudnym Klientem – przełamywanie negatywnych wzorców zachowań.

8. Język dobrej komunikacji , środki argumentacji.

9. Etykieta językowa – korespondencja oficjalna, budowa i struktura pisma urzędowego,         tytulatura, zasady netykiety, zagadnienia problemowe.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Scroll to Top