Letnia akademia

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE W OGÓLNYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej bądź samorządowej), którzy w ramach swoich obowiązków zajmują się rozpatrywaniem skarg lub wniosków, a także petycji.

Cel szkolenia:

Analiza zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także postępowania w sprawie rozpatrywania petycji na podstawie ustawy z 11.07.2014 r. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Wskazanie na praktyczne aspekty związane z tematyką szkolenia.

Korzyści:

Uzyskanie (ew. poszerzenie) wiedzy związanej z rozpatrywaniem petycji, a także skarg i wniosków. Analiza kazusów opartych na prawdziwych stanach faktycznych. Dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie.

PLAN SZKOLENIA

I. Skargi i wnioski:

1) Skarga, a wniosek – ogólne różnice.
2) Podstawa prawna (KPA, Rozporządzenie ws. organizacji przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków).
3) Zasady ogólne postępowania administracyjnego – różnice między postępowaniem
administracyjnym ogólnym, a postępowaniem w sprawie skargi lub wniosku.
4) Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków. Ochrona skarżącego.
5) Skarga – postępowanie:
 – Przedmiot skargi.
 – Forma i treść skargi. Skarga w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.
 – Organy rozpatrujące skargi.
 – Terminy.
 – Sposoby załatwienia skargi.
 – Zawiadomienie o załatwieniu skargi.
6) Wniosek – postępowanie:
 Przedmiot wniosku.
 Forma i treść wniosku.
 Organy rozpatrujące wnioski.
 Terminy.
 Sposoby załatwienia wniosku.
 Zawiadomienie o załatwieniu wniosku.
7) Udział prasy i organizacji społecznych.

II. Petycje:

1) Definicja petycji – różnice między petycją, a wnioskiem (bądź skargą).
2) Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji.
3) Przedmiot petycji.
4) Forma i treść petycji.
5) Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji (termin i jego przekroczenie, publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu, sposoby załatwienia petycji, petycja wielokrotna).
6) Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

27 LIPCA 2022
23 WRZEŚNIA 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

520 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top