Skargi, wnioski i petycje w postępowaniu administracyjnym.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy jednostek administracji publicznej (szeroko pojętej), którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się rozpatrywaniem skarg bądź wniosków, a także petycji,
 • osoby przygotowujące i kierujące skargi, wnioski, petycje do organów administracyjnych.

Cel szkolenia:

 • analiza zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także postępowania w sprawie rozpatrywania petycji na podstawie ustawy o petycjach (z 11 lipca 2014 r, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870),
 • omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także rozstrzygnięć organów administracji publicznej,
 • przedstawienie dobrych praktyk dotyczących skarg, wniosków i petycji.

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy związanej z rozpatrywaniem petycji, a także skarg i wniosków,
 • analiza kazusów opartych na prawdziwych stanach faktycznych,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Petycje:

 • Petycja – różnice między petycją, a wnioskiem (bądź skargą).
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji.
 • Przedmiot, forma i treść petycji.
 • Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji (termin i jego przekroczenie, publikowanie petycji na stronie internetowej urzędu, sposoby załatwienia petycji, petycja wielokrotna).

2. Skargi i wnioski:

 • Skarga, a wniosek – ogólne różnice.
 • Podstawa prawna (KPA, Rozporządzenie ws. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków).
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego w sprawie skargi lub wniosku.
 • Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 • Skarga – postępowanie:
  • Przedmiot skargi.
  • Forma i treść skargi. Skarga w sprawie zakończonej decyzją ostateczną.
  • Organy rozpatrujące skargi.
  • Terminy.
  • Sposoby załatwienia skargi.
  • Zawiadomienie o załatwieniu skargi.
 • Wniosek – postępowanie:
  • Przedmiot wniosku.
  • Forma i treść wniosku.
  • Organy rozpatrujące wnioski.
  • Terminy.
  • Sposoby załatwienia wniosku.
  • Zawiadomienie o załatwieniu wniosku.

3. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

TERMINY

20 PAŹDZIERNIKA 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

390 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

+
Przewiń do góry