Praktyczne aspekty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Artur Wdowczyk

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów kadr i działów płac jednostek sektora finansów publicznych,
 • przedstawiciele pracowników i związków zawodowych

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w jednostce sektora finansów publicznych,
 • omówienie wszystkich aspektów organizacji i działania PPK,
 • przedstawienie najnowszych wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Korzyści:

 • nabycie wiedzy niezbędnej wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w jednostce sektora finansów publicznych, zgodnie z interesem uczestników PPK,
 • sprawne przeprowadzenie procesu zawierania umów o prowadzenie PPK,
 • przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia PPK.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, warsztaty, omawianie dokumentów, praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników, wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

 • Podstawowe definicje,  Miejsce i rola PPK w systemie emerytalnym
 • Obowiązek tworzenia PPK,  Uczestnictwo w PPK w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

2. Wybór instytucji finansowej oraz procedura tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych

 • Procedura wyboru instytucji finansowej
 • Porozumienie z reprezentacją pracowników (związkami zawodowym)
 • Zamówienia publiczne w zakresie umów PPK (szacowanie wartości zamówienia, zawarcie umów)

3. Wdrażanie PPK krok po kroku –  Umowy składające się na PPK

 • Zakres działań pracodawcy
 • Harmonogram działań i terminy na wdrażanie
 • Dokumenty niezbędne do wdrożenia
 • Umowa o zarządzanie PPK
  • Rodzaje umów o zarządzanie PPK
  • Forma zawarcia.
  • Treść umowy.
  • Wzory umów o zarządzanie.
 • Umowa o prowadzenie PPK.
  • Forma zawarcia
  • Treść umowy
  • Wzory umów
  • Wzory niezbędnych formularzy i deklaracji

4. Składki i wpłaty do PPK

 • Wpłaty uczestnika (podstawowe i dodatkowe)
 • Wpłaty podmiotu zatrudniającego (podstawowe i dodatkowe)
 • Dopłaty od państwa
 • Naliczanie i potrącanie wpłat przez podmiot zatrudniający
 • Odprowadzanie wpłat na rachunki PPK
 • Sprawozdawczość

5. Fundusze zdefiniowanej daty, w których gromadzone są środki w PPK

 • Zasady działania FZD
 • Rodzaje funduszy gromadzących środki w PPK

6. Koszty zarządzania PPK

 • Struktura kosztów
 • Wysokość maksymalna kosztów

7. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • Zasady dokonywania wypłat transferowych
 • Przypadki wypłat transferowych
 • Konwersja i zamiana

8. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków

 • Podział środków w przypadku ustania wspólności majątkowej
 • Wyznaczanie osób uprawnionych
 • Dziedziczenie środków
 • Wypłata środków
 • Wypłata na pokrycie wkładu własnego
 • Wypłata w przypadku poważnego zachorowania
 • Zwrot środków

9. Obowiązki pracodawców związane z PPK

 • Obowiązki na etapie tworzenia
 • Prowadzenie PPK
 • Zmiana instytucji finansowej

10. Sankcje związane z brakiem wdrożenia PPK oraz konsekwencje błędów przy wdrożeniu

 • Kontrola obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Skutki nie zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona instytucja finansowa
 • Przepisy karne związane z obowiązkiem wdrożenia PPK
 • Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK

11. Ewidencja i portal PPK, aktualna sytuacja na rynku oraz podatki

 • Ewidencja PPK (wpływ na koszty)
 • Aktualna oferta (wpływ na warunki zarządzania)
 • Podatki w PPK

12. Pytania oraz konsultacje

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie),
kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

26 LUTEGO 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

390 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

+
Przewiń do góry