Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

PPK w praktyce. Szkolenie jednodniowe.

Prowadzący: Trener i ekspert z zakresu pracowniczych planów kapitałowych i finansów publicznych, z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa emerytalnego i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Współtworzył system nadzoru nad pracowniczymi funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów kadr i działów płac jednostek sektora finansów publicznych

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w jednostce sektora finansów publicznych,
 • omówienie wszystkich aspektów PPK,
 • przedstawienie najnowszych wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Korzyści:

 • nabycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w jednostce sektora finansów publicznych,
 • przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia PPK.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, warsztaty, omawianie dokumentów, praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania uczestników, wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Obowiązki pracodawcy na etapie prowadzenia PPK

 • Kontrola obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona instytucja finansowa
 • Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK
 • Zmiana instytucji finansowej

2. Umowa o prowadzenie PPK

 • Przyjmowanie nowych uczestników
 • Wypełnianie i przyjmowanie niezbędnych formularzy
 • Obliczanie terminów, przypadki szczególne

3. Wpłaty do PPK – naliczanie, potrącanie i odprowadzanie

 • Obliczanie podstawy naliczania wpłat do PPK
 • Deklarowanie niższej wpłaty przez pracownika

4. Fundusze zdefiniowanej daty, w których gromadzone są środki w PPK

 • Zasady działania FZD
 • Rodzaje funduszy gromadzących środki w PPK
 • Struktura kosztów
 • Wysokość maksymalna kosztów

5. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • Zasady dokonywania wypłat transferowych
 • Przypadki wypłat transferowych
 • Konwersja i zamiana

6. Pytania oraz konsultacje

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
3 godziny szkoleniowe, w godz. 10:00-12:30, logowanie do platformy szkoleniowej od 9:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie),
kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

TERMINY JESIEŃ 2022
WKRÓTCE

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

10:00 – 12:30
3 godziny szkoleniowe

KOSZT SZKOLENIA


zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top