Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem oceny okresowej pracownika socjalnego.

Jednodniowe szkolenie praktyczne (6 godz.)

Prowadzący: Kamil Miśtal

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy i kadra zarządzająca ośrodków pomocy społecznej 
 • pracownicy i kadra zarządzająca powiatowych centrów pomocy rodzinie i centrów usług społecznych; 
 • pracownicy socjalni oraz pracownicy wydziałów polityki społecznej w urzędach wojewódzkich,
 • pracownicy i kadra zarządzająca domów pomocy społecznej,
 • wszyscy zajmujący się i zainteresowaniu pomocą społeczną. 

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w ustawie o pomocy społecznej,
 • istota nowelizacji zostanie omówiona w oparciu o nowe przepisy wraz z podaniem propozycji rozwiązań prawnych, które mogą być wykorzystywane w praktyce funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
 • szczególny akcent zostanie położony na aspekt okresowej kontroli pracowników socjalnych – jej zasadność, przebieg, kryteria, warunki oraz wyniki, 
 • wskazane zostaną również plany następnych zmian prawnych w pomocy społecznej. 

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy. Analiza przepisów oparta o najnowsze zmiany ustawy o pomocy społecznej, 
 • uzyskanie wzorów i wiedzy na temat dobrych praktyk stosowania znowelizowanych przepisów
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarczy dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

2. Zmiany w zakresie ustalania dochodu,

3. Zmiany dotyczące świadczeń z pomocy społecznej w szczególności opłat za świadczenia,

4. Wygaszanie decyzji ustalającej odpłatność,

5. Tryb pilny usług opiekuńczych,

6. Wspólne skierowanie do Domu Pomocy Społecznej (dalej DPS),

7. Zmiany dotyczące odpłatności za pobyt w DPS,

8. Udzielanie informacji przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,

9. Zmiany w zakresie kontraktu socjalnego,

10. Nowe zasady ustalania zwrotu za świadczenia uzyskane na podstawie fałszywych informacji lub gdy nie poinformowano o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej,

11. Zmiany w zakresie właściwości miejscowej organów pomocy społecznej,

12. Zmiany dotyczące procedury zwrotu świadczeń nienależnie pobranych,

13. Kontrole wojewody,

14. Nowe zadania pracowników socjalnych,

15. Podstawa prawna oceny okresowej pracowników socjalnych,

16. Rola kierownika ośrodka pomocy społecznej w zakresie ustalania granic kontroli,

17. Regulamin oceny okresowej i jego właściwa konstrukcja:

 • czas oceny,
 • kryteria oceny,
 • analiza arkusza oceny okresowej,
 • wyniki oceny i jego skutki,
 • procedura odwoławcza od oceny okresowej.

18. Awans pracownika socjalnego bez dokonania oceny okresowej

19. COVID a funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

22 września 2021
6 grudnia 2021

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

09:00 – 15:00
6 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

320 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top