Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020?
Najpoważniejsze błędy w pigułce
.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Renata Piecyk

Adresaci szkolenia:

 • przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty EFS 2014-2020 zajmujący się wydatkowaniem środków i rozliczaniem projektów,
 • osoby nadzorujące, odpowiedzialne za kluczowe decyzje finansowe.

Cel szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami rozliczania projektów EFS,
 • przedstawienie głównych wymogów wynikających z umów o dofinansowanie i aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności dot. unikania nieprawidłowości w projektach EFS.

Korzyści:

 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad kwalifikowalności wydatków w ramach projektów EFS 2014 – 2020,
 • poznanie licznych przykładów (więcej praktyki niż teorii),
 • kompendium wiedzy (tylko najważniejsze informacje),
 • użyteczne wskazówki dot. unikania nieprawidłowości w projektach EFS,
 • zmniejszenie ryzyka niekwalifikowalności rozliczanych wydatków,
 • szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym możliwość indywidualnych konsultacji kwestii szczegółowych (ostatni blok szkolenia).
 • dostęp do prezentacji po szkoleniu,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, praktyczne ćwiczenia i case study, przykłady z orzecznictwa, wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Czy każdy błąd stanowi nieprawidłowość? Jak oceniana jest kwalifikowalność wydatków?

 • Nieprawidłowości i uchybienia – definicje
 • Nieprawidłowości i uchybienia – case studies
 • Ocena kwalifikowalności wydatku krok po kroku
 • Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatku
 • Przykłady błędów związanych z naruszeniem podstawowych zasad w praktyce

2. Co w praktyce oznacza racjonalność wydatkowania środków? Jak właściwie rozliczać koszty personelu?

 • Racjonalność i efektywność wydatkowania środków – case studies
 • Zatrudnianie personelu w projektach współfinansowanych z EFS
 • Personel projektu, wykonawca i osoby zaangażowane w realizację projektu 
 • Kluczowe wymogi dot. personelu i możliwe błędy

3. Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu zamówień?

 • Zamówienie – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności i Prawa zamówień publicznych.
 • Kluczowe wymogi dot. zamówień i możliwe korekty

4. Jak unikać nieprawidłowości w przypadku problemów z osiągnięciem założonych efektów projektu?

 • Ryczałtowe koszty pośrednie
 • Rozliczanie efektów projektu

5. Konsultacje

 • Indywidualne pytania szczegółowe – blok dla zainteresowanych

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat wysyłany pocztą, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf ), kontakt z wykładowcą po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

DO USTALENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

540 zł netto
zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top