Letnia akademia

Gospodarka nieruchomościami

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie dedykowane jest pracownikom administracji publicznej, a także firm realizujących kontrakty publiczne (np. inwestycje drogowe, kolejowe, energetyczne, itp.).
 • Ponadto: pracownicy firm z branży budowlanej, zarządzania nieruchomościami czy deweloperskich. 

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami gospodarki nieruchomościami, mając na względzie aspekty praktyczne.
 • Dodatkowo, uczestnicy zapoznają się z aktualnym orzecznictwem dot. omawianej problematyki. 

Korzyści:

 • Uzyskanie wiedzy na temat przepisów dot. gospodarki nieruchomościami oraz ich interpretacji i analizy. Dodatkowo, analizowane zagadnienia poparte są praktycznymi objaśnieniami i przykładami.
 • Osobną, uniwersalną korzyścią jest możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji indywidualnych z prowadzącym. 

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia prawne związane z gospodarką nieruchomościami

 •  Tytuł prawny do nieruchomości – zagadnienia wstępne.
 •  Własność i współwłasność.
 •  Użytkowanie wieczyste.
 •  Trwały zarząd nad nieruchomością.

2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

3. Wybrane przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące nieruchomości.

4. Pozostałe przepisy mające wpływ na gospodarkę nieruchomościami (prawo wodne, ustawa drogowa, ustawa kolejowa).

5. Sprzedaż i oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

 •  Omówienie procedur przetargowych.
 •  Prawo pierwokupu.
 •  Postanowienia umowne.

6. Nieruchomość jako przedmiot ograniczonych praw rzeczowych

 •  Użytkowanie
 •  Służebności.
 •  Hipoteka.

7. Nieruchomości na cel publiczny

 •  Podział i scalenie nieruchomości.
 •  Opłaty.

8. Wycena nieruchomości

 •  Metody określania wartości nieruchomości.
 •  Wartość rynkowa nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8:00-16:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

TERMINY

23 WRZEŚNIA 2022

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

520 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top