Dostęp i ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

Prowadzący: radca prawny dr Łukasz Nosarzewski

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji zaangażowani w procesy udostępniania informacji publicznej, również radcowie prawni i prawnicy opiniujący postępowania i projekty decyzji administracyjnych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • osoby zaangażowane w procedurę ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Cel szkolenia:

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, szczególnie w kontekście kwestii problematycznych dotyczących np. dokumentów wewnętrznych i prywatnych, terminów w postępowaniu i poprawności formalnoprawnej decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji
 • przedstawienie odmiennego charakteru prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej w stosunku do wolnościowego prawa dostępu do informacji publicznej
 • omówienie podstawowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Korzyści:

 • pozyskanie bądź rozszerzenie posiadanej wiedzy. Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • uzyskanie wzorów i wiedzy na temat dobrych praktyk,
 • dyskusja i konsultacje z prowadzącym szkolenie – możliwość zadawania pytań,
 • prezentacja wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie,
 • certyfikat.

Metodyka zajęć:

 • prezentacja, analiza orzecznictwa, zadania, praktyczne przykłady wszystko w formie online – na żywo (trenera widać i słychać),
 • wystarcza dostęp do urządzenia z internetem tj. komputera stacjonarnego lub przenośnego, bądź telefonu w dogodnym dla Państwa miejscu.

PLAN SZKOLENIA

1. Dostęp do informacji publicznej

 • Podstawy uprawnień informacyjnych obywatela
 • Wstępna ocena wniosku – kiedy wniosek dotyczy informacji publicznej
 • Wymogi wniosku o dostęp do informacji publicznej (problem wniosków nieprecyzyjnych)
 • Formy i terminy działania podmiotu zobowiązanego
 • Ograniczenia dostępu do informacji publicznej (tajemnice, prywatność, ochrona danych osobowych)
 • Decyzje o odmowie udostępnienia informacji ze względu na ograniczenia dostępności
 • Informacja przetworzona – charakterystyka i tryb udostępniania
 • Decyzje o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej
 • Etap sądowy: skargi na decyzje, skargi na bezczynność, rola pełnomocnika procesowego.

2. Ponowne wykorzystywanie a dostęp do informacji publicznej.

3. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

 • Zakres przedmiotowy ponownego wykorzystania
 • Podmioty uprawnione i zobowiązane
 • Zasady ponownego wykorzystania i tryby postępowania
 • Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystania
 • Warunki i opłaty

4. Pytania i czas na dyskusję.

Dodatkowe informacje

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 
8 godzin szkoleniowych, w godz. 8.00-16.00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7.30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe (prezentacje, materiały uzupełniające i wyjaśnienia, przepisy prawa, wzory formularzy), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.
Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

TERMINY

TERMINY JESIEŃ 2022
WKRÓTCE

MIEJSCE SZKOLENIA

ONLINE – platforma szkoleniowa

GODZINY

08:00 – 16:00
8 godzin szkoleniowych

KOSZT SZKOLENIA

590 zł

Udostępnij szkolenie

Scroll to Top