Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów RODO:

Pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Analizy ryzyka i analizy procesów biznesowych.

DPIA – ocena skutków dla ochrony danych.

Przygotowanie do kontroli i merytoryczne wsparcie podczas kontroli.

Prowadzenie szkoleń.

Doradca-konsultant:

prawnik administratywista z udokumentowanym ok. 20 letnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych, zdobytym m. in. w trakcie zatrudnienia w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (8 lat) oraz na stanowiskach różnego szczebla związanych z ochroną danych osobowych. Absolwentka studia podyplomowe z ochrony danych osobowych oraz kurs dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001:2017. Doświadczonym szkoleniowiec. Pełniła funkcje IOD/ABI oraz wdrażała RODO w jednostkach sektora finansów publicznych.

KONTAKT

510 906 914

+
Przewiń do góry