Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo oraz obsługę firm i instytucji w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczególności:

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.

Szkolenia z ochrony danych, w tym szkolenia wstępne dla nowo zatrudnianych pracowników i profilowane pod katem wymagań klienta.

Ponadto:

Audyty zgodności z RODO, dokumentację RODO, analizę ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

Przygotowanie do kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i merytoryczne wsparcie podczas kontroli.

Zapraszamy do kontaktu:

Scroll to Top