Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika.

Dwudniowe szkolenie praktyczne (12h)

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

PPK w praktyce. Szkolenie jednodniowe.

Dostęp DO informacji publicznej. ponowne wykorzystanie informacji.

Jednodniowe szkolenie praktyczne.

EDU GOV – co nas wyróżnia ?

EDU GOV – centrum szkoleniowo–doradcze zostało stworzone z dwóch wychodzących sobie naprzeciw powodów : realizowania potrzeby poprzez wykorzystanie potencjału. Z jednej strony chodzi o potrzeby pracowników/urzędników administracji publicznej (administracji rządowej i samorządowej) do uzyskania wiedzy na temat nieustannie zmieniających się uwarunkowań prawno-organizacyjnych, z drugiej strony właśnie w szeregach administracji powstała szeroka grupa ekspertów, którzy swoje przygotowanie naukowe łączą z praktyką zawodową, a często z udziałem w procesie legislacyjnym, mają więc – unikatowy potencjał.

W ten sposób spełniając oczekiwania i zapotrzebowanie EDU GOV jest
platformą spotkania potrzeb i potencjału tkwiącego w administracji.

Remedium na zmiany

Odrębnym zagadnieniem jest problem szybkiej dezaktualizacji wiedzy, przyjął się pogląd, że mniej więcej raz na pięć lat niemal cała wiedza wymaga radykalnego odświeżenia, gdyż bez tego staje się przestarzała i niewystarczająca. Dodatkową komplikacją jest brak stałości
prawa, tworzonego często w odpowiedzi na dynamicznie wpływające okoliczności zewnętrzne, a nie procesy i cykle zjawisk społecznych, czego przykładem są przepisy prawne dotyczące pandemii. W takich warunkach szczególnego znaczenia nabiera szkolenie ustawiczne prezentujące elastyczną ofertę adresowaną do specjalistów nastawionych na rozwój i doskonalenie kompetencji. Nasze szkolenia kierowane są do kadry zarządzającej, specjalistów jak i osób rozpoczynających prace w administracji. Mamy też nadzieję, że szkolenia będą okazją do budowania sieci kontaktów – networkingu.

Szkolenia szyte na miarę

Przygotowując ofertę programową współpracujemy z urzędnikami różnego szczebla, znającymi: potrzeby administracji, odpowiedzialnymi za rozwój pracowników, posiadającymi potencjał dzielenia się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. Właśnie na praktyce naszych Wykładowców, oparte są ćwiczenia wykorzystujące przykłady z „z życia wzięte” zgodnie ze stwierdzeniem Benjamina Franklina:

“Mówisz mi, a ja zapominam
uczysz a zapamiętuję,

angażujesz mnie, a ja się uczę.”

Proponujemy Państwu szkolenia szyte na miarę:

potrzeb

oczekiwań

szacunku dla Państwa czasu.

Tematy naszych szkoleń są odpowiedzią na problemy powstające w bieżącej działalności podmiotów sektora finansów publicznych, przedstawiamy zarówno nowe regulacje prawne, jak i całościowe omówienia szczególnych przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa oraz obowiązujących stanowisk organów.

Nasze szkolenia są kierowane do kadry kierowniczej, specjalistów i urzędników, którzy poszukują wiedzy i kompetencji niezbędnych dla funkcjonowania nowoczesnych instytucji. Mamy też nadzieję, że szkolenia będą okazją do budowania sieci kontaktów – networkingu.

Propozycja dla biznesu

Nasza oferta szkoleniowa może okazać się atrakcyjna również dla pracowników sektora prywatnego, uczestniczących np. w procesie zamówień publicznych, czy też zaangażowanych w postępowania administracyjne.

Wraz z naszymi Trenerami zapraszamy do korzystania z naszej pomocniczości,
prezentowane szkolenia na pewno przyczynią się do rozwiązania Państwa problemów.

Scroll to Top