Formularz zgłoszenia.

Formularz w PDF.

Formularz edytowalny.

Prosimy o pobranie formularza, wydrukowanie i wypełnienie. Po podpisaniu przez osobę uprawnioną, prosimy przesłać na adres:

szkolenia@edu-gov.pl

lub

edu-gov@mailplus.pl

Formularz można też wysłać faksem na numer 22 350 79 40.

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie nr 609 107 303 lub 609 933 811.

Udostępnij: