Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach styczeń – luty 2021r. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Terminy:

Adresaci:

Przedstawiciele Zamawiających, którzy odpowiadają za proces przygotowania i realizacji zamówień publicznych. Wykonawcy, którzy ubiegają się o zamówienia publiczne.

Cel szkolenia:

Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu udzielania zamówień do 130 000 zł, zgodnie z nowym Prawem Zamówień Publicznych.

Korzyści:

Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń

Metodyka zajęć:

Wykład prowadzony w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu zamówień publicznych połączoną z doświadczeniami z lat ubiegłych.

Prowadzący: Maciej Murgrabia

Ekspert od tematyki zamówień publicznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Posiada szeroką wiedzę zarówno od strony Zamawiających, jak i Wykonawców w szczególności dotyczących robót budowlanych, również zgodnych z warunkami kontraktowymi FIDIC. W latach 2004 – 2007 był arbitrem oraz obserwatorem powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadzi i nadzoruje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, pracuje jako konsultant              i doradca ds. zamówień publicznych przy projektach związanych z ochroną środowiska, transportem oraz sektorem energetycznym. Prowadzi szkolenia oraz wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Występuje jako pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Cena szkolenia: 440 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Cena szkolenia:

Program szkolenia:

I. Planowanie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień do 130 tys. zł.
– Planowanie
– Etapy planowania zamówień publicznych

II. Szacowanie wartości zamówienia
– Wartość szacunkowa zamówienia
– Metody szacowania wartości zamówienia
– Czas ustalenia wartości zamówienia

III. Opis przedmiotu zamówienia
– zasady tworzenia SIWZ

IV. Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne do 130 tys. zł.

– praktyczne wskazówki przy prowadzeniu tego rodzaju zamówień

V. Ewidencja i kontrola zamówień publicznych do 130 tys. zł.
– Wewnętrzne regulaminy zakupów do 130 tys. zł.
– Ewidencja zamówień do 130 tys. zł. – sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach

VI. Umowa w zamówieniach nieobjętych ustawą ze względu na wartość
– Umowa – tak, czy nie?
– Postanowienia istotne i nieistotne
– Przykłady zapisów w umowach
– Kary umowne
– Zmiany umowy, wypowiedzenie, odstąpienie


VII. Dyskusja, pytania i podsumowanie szkolenia


Szkolenie na platformie szkoleniowej. 6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf wraz z plikami w formacje pdf, jako uzupełnienie), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Udostępnij: