Nowe Prawo Zamówień Publicznych: Zamówienia publiczne do 130 000 zł przed i po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nowe Prawo Zamówień Publicznych: Tworzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), krok po kroku

Wykładowca: Maciej Murgrabia

Ekspert od tematyki zamówień publicznych z ponad 20 letnim doświadczeniem. Posiada szeroką wiedzę zarówno od strony Zamawiających, jak i Wykonawców w szczególności dotyczących robót budowlanych, również zgodnych z warunkami kontraktowymi FIDIC. W latach 2004 – 2007 był arbitrem oraz obserwatorem powołanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prowadzi i nadzoruje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, pracuje jako konsultant              i doradca ds. zamówień publicznych przy projektach związanych z ochroną środowiska, transportem oraz sektorem energetycznym. Prowadzi szkolenia oraz wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Występuje jako pełnomocnik stron przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Udostępnij: