“Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej”

Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego, jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy jako urzędnik administracji publicznej, swoje szkolenia oraz prowadzone zajęcia opiera w znacznej mierze na prawdziwych przykładach. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

“Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych”

Artur Wdowczyk

Trener i ekspert z zakresu pracowniczych planów kapitałowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa emerytalnego i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także program Top Public Executive (AMP) na IESE Business School w Barcelonie, University of Navarra. Współtworzył system nadzoru nad pracowniczymi funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi. Kierował funduszem emerytalnym dla służb mundurowych. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń. Obecnie współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.

Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Największe błędy w pigułce”

Renata Piecyk

Ekspert w zakresie zarządzania finansowego projektów unijnych; posiada bogate 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów UE, w tym 8 lat
na stanowisku kierowniczym w wydziale zarządzania finansowego w Instytucji Zarządzającej EFS oraz Instytucji Koordynującej EFS w Ministerstwie Rozwoju, przy czym wydział odpowiadał między innymi za ustanowienie procedur kwalifikowalności wydatków w projektach EFS; obecnie aktywnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce finansów EFS, głównie dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nadzorujących wdrażanie projektów unijnych, przeszkoliła ponad 1.500 osób

Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystanie informacji publicznej”

Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, informacyjnego, gospodarczego i prawa zamówień publicznych.

Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Wieloletni pracownik administracji, związany z Kancelarią Sejmu RP, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarią Prezydenta RP. Od 2008 r. współpracuje z jedną z wiodących kancelarii prawnych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Autor tekstów prawniczych i artykułów naukowych z zakresu prawa informacyjnego i zamówień publicznych. Publikuje m.in. w kwartalniku „Informacja w administracji publicznej” C.H. Beck. Autor rozdziału „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” w publikacji „Dostęp do informacji publicznej” C.H. Beck 2019.

Udostępnij: