• Mobbing w miejscu pracy – ujęcie prawno-psychologiczne;
  • Wypalenie zawodowe i stres w pracy urzędnika;
  • Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze publicznym.
Udostępnij: