Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Największe błędy w pigułce – szkolenie jednodniowe.

Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Kompendium wiedzy o głównych błędach – szkolenie dwudniowe.

Szkolenia przeznaczone są dla przedstawicieli beneficjentów realizujących projekty EFS 2014-2020, zajmujący się wydatkowaniem środków i rozliczaniem projektów oraz dla osób nadzorujących, odpowiadających za kluczowe decyzje finansowe.

Celem szkoleń jest uczestników z kluczowymi zasadami rozliczania projektów EFS Przedstawienie głównych wymogów wynikających z umów o dofinansowanie i aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Wykładowca: Renata Piecyk

Ekspert w zakresie zarządzania finansowego projektów unijnych; posiada bogate 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów UE, w tym 8 lat
na stanowisku kierowniczym w wydziale zarządzania finansowego w Instytucji Zarządzającej EFS oraz Instytucji Koordynującej EFS w Ministerstwie Rozwoju, przy czym wydział odpowiadał między innymi za ustanowienie procedur kwalifikowalności wydatków w projektach EFS; obecnie aktywnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce finansów EFS, głównie dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nadzorujących wdrażanie projektów unijnych, przeszkoliła ponad 1.500 osób.

Udostępnij: