Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz instytucjami państwowymi.

Już od 1 stycznia 2021 roku, PPK będą obowiązkowo tworzone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

Warto już dziś przygotować się do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Państwa Instytucji.

Zapraszamy na unikalne, jedyne dostępne na rynku, szkolenie „Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Plan szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe w administracji publicznej i innych jednostkach sektora finansów publicznych

 1. Podstawowe informacje
 • Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i obowiązek tworzenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych – nowy obowiązek czy szansa na gromadzenie dodatkowych oszczędności emerytalnych?
 • Najważniejsze obowiązki i korzyści dla pracodawcy – czy PPK to tylko obowiązek czy dbanie o ludzi – swoich pracowników?
 • Najważniejsze prawa, korzyści i obowiązki dla pracownika/uczestnika – czyli co ja z tego będę miał?
 • Miejsce i rola Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie emerytalnym (relacje w stosunku do ZUS, KRUS, systemów zaopatrzeniowych) – czyli na jaką emeryturę mogę liczyć?
 • PPK a inne formy dobrowolnego oszczędzania: Pracownicze Plany Emerytalne, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidulane Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – a może jednak oszczędzać w innych sposób?
 • PPK a systemy emerytalne w innych krajach – czy dodatkowe oszczędności są potrzebne?
 • Procedura tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych – rola pracodawcy i rola reprezentacji pracowników (np. związków zawodowych).
 • Finansowanie PPK w sferze budżetowej – czy będą na to środki? A co z podwyżkami?
 • Rozliczenia PPK w jednostce – kto jest odpowiedzialny? Kadry czy płace?
 • Koszty zarządzania PPK – opłaty czy to się w ogóle opłaca?
 • Wypłata środków po zakończeniu oszczędzania – którą formą wybrać?
 1. Szczegółowe regulacje – ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych – 3 godziny dydaktyczne
 • Umowa o zarządzanie PPK.
 • Umowa o prowadzenie PPK.
 • Wpłaty dokonywane do PPK.
 • Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
 • Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona instytucja finansowa.
 • Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych i portal PPK.
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
 • Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK.
 • Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
 • Podatki w PPK.
 1. Cześć praktyczna – 2 godziny dydaktyczne
 • Rozliczenie PPK w jednostce (narzędzia IT, pomoc instytucji finansowych).
 • Omówienia wzorów umów i wzorów deklaracji.
 • Którą formę PPK wybrać? Wady i zalety?
 • Na co zwracać uwagę analizując oferty instytucji finansowych?
 • Oficjalny kalkulator PPK.
 • Omówienie rynku PPK. Pierwsze pół roku funkcjonowania.
 • Opłaty za zarządzanie i inne koszty: dane z rynku finansowego.

Przykładowy harmonogram dzienny szkolenia

8:30-9:00 rejestracja

9:00-10.30 „PPK – podstawowe informacje” 2 h

10.30-10.45 przerwa kawowa

10:45-13.00 „PPK – podstawowe informacje” 1h oraz „Szczegółowe regulacje – ustawa o PPK” 2h

13.00-13.30 przerwa lunchowa

13.30-14:15 „Szczegółowe regulacje – ustawa o PPK” 1 h

14.15-14.30 przerwa kawowa

14:30-16:00 „PPK – część praktyczna” 2h

Udostępnij: