Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz instytucjami państwowymi.

Już od 1 stycznia 2021 roku, PPK będą obowiązkowo tworzone przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

Warto już dziś przygotować się do wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Państwa Instytucji.

Zapraszamy na szkolenie „Praktyczne aspekty wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach sektora finansów publicznych”. Szkolenie on line na platformie szkoleniowej. Certyfikat wysyłany pocztą.

Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach grudzień 2020 – luty 2021

25 września 2020r.

9 października 2020r.

16 października 2020r.

23 października 2020r.

27 listopada 2020r. – On line, platforma szkoleniowa.

11 grudnia 2020r. – On line, platforma szkoleniowa.

15 stycznia 2021r. – On line, platforma szkoleniowa.

1 lutego 2021r. – On line, platforma szkoleniowa.

12 lutego 2021r. – On line, platforma szkoleniowa.

26 lutego 2021r. – On line, platforma szkoleniowa.

Szkolenie prowadzone przez wykładowcę, w formie wykładu oraz zajęć warsztatowych, w tym omawianie dokumentów, odpowiedzi na pytania uczestników. Szkolenie prowadzone z wykorzystaniem platformy szkoleniowej. Każdy uczestnik (na adres mailowy) otrzymuje link do strony internetowej, po zalogowaniu można obserwować streaming szkolenia, prezentowane materiały, uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania prowadzącemu.

Prowadzący: Artur Wdowczyk

Trener i ekspert z zakresu pracowniczych planów kapitałowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa emerytalnego i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz IESE Business School w Barcelonie (program TPE). Współtworzył system nadzoru nad pracowniczymi funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi.

Cena szkolenia : 390 zł (zwolnione z VAT, w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych).

Plan szkolenia

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w administracji publicznej i innych jednostkach sektora finansów publicznych.

czas trwania: 9.00-15.00; 6 godzin szkoleniowych (45′) + przerwy

 1. Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
  1. Podstawowe definicje,  Miejsce i rola PPK w systemie emerytalnym
  2. Obowiązek tworzenia PPK,  Uczestnictwo w PPK w przypadku uczelni wyższej
 2. Wybór instytucji finansowej oraz procedura tworzenia PPK w jednostce sektora finansów publicznych
  1. Procedura wyboru instytucji finansowej
  2. Porozumienie z reprezentacją pracowników (związkami zawodowym)
  3. Zamówienia publiczne w zakresie umów PPK (szacowanie wartości zamówienia, zawarcie umów)
 3. Wdrażanie PPK krok po kroku –  Umowy składające się na PPK
  1. Zakres działań pracodawcy
  2. Harmonogram działań i terminy na wdrażanie
  3. Dokumenty niezbędne do wdrożenia
  4. Umowa o zarządzanie PPK
   1. Rodzaje umów o zarządzanie PPK
   2. Forma zawarcia.
   3. Treść umowy.
   4. Wzory umów o zarządzanie.
  5. Umowa o prowadzenie PPK.
   1. Forma zawarcia
   2. Treść umowy
   3. Wzory umów
   4. Wzory niezbędnych formularzy i deklaracji
 4. Składki i wpłaty do PPK
  1. Wpłaty uczestnika (podstawowe i dodatkowe)
  2. Wpłaty podmiotu zatrudniającego (podstawowe i dodatkowe)
  3. Dopłaty od państwa
  4. Naliczanie i potrącanie wpłat przez podmiot zatrudniający
  5. Odprowadzanie wpłat na rachunki PPK
  6. Sprawozdawczość
 5. Fundusze zdefiniowanej daty, w których gromadzone są środki w PPK
  1. Zasady działania FZD
  2. Rodzaje funduszy gromadzących środki w PPK
 6. Koszty zarządzania PPK
  1. Struktura kosztów
  2. Wysokość maksymalna kosztów
 7. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK
  1. Zasady dokonywania wypłat transferowych
  2. Przypadki wypłat transferowych
  3. Konwersja i zamiana
 8. Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków
  1. Podział środków w przypadku ustania wspólności majątkowej
  2. Wyznaczanie osób uprawnionych
  3. Dziedziczenie środków
  4. Wypłata środków
  5. Wypłata na pokrycie wkładu własnego
  6. Wypłata w przypadku poważnego zachorowania
  7. Zwrot środków
 9. Obowiązki pracodawców związane z PPK
  1. Obowiązki na etapie tworzenia
  2. Prowadzenie PPK
  3. Zmiana instytucji finansowej
 10. Sankcje związane z brakiem wdrożenia PPK oraz konsekwencje błędów przy wdrożeniu
  1. Kontrola obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK
  2. Skutki nie zawarcia umowy o prowadzenie PPK
  3. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i wyznaczona instytucja finansowa
  4. Przepisy karne związane z obowiązkiem wdrożenia PPK
  5. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK
 11. Ewidencja i portal PPK, aktualna sytuacja na rynku oraz podatki
  1. Ewidencja PPK (wpływ na koszty)
  2. Aktualna oferta (wpływ na warunki zarządzania)
  3. Podatki w PPK
 12. Pytania oraz konsultacje

Prowadzący.

Udostępnij: