Wykładowca – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych ALK oraz program Top Public Executive (AMP) na IESE Business School w Barcelonie, Uniwersytet Navarry. Pracował min. w urzędzie nadzoru emerytalnego (obecny KNF), gdzie zajmował się licencjonowaniem pracowniczych towarzystw i funduszy emerytalnych oraz rejestracją pracowniczych programów emerytalnych a także w jednej z zagranicznych firm ubezpieczeń na życie, gdzie przygotowywał ofertę produktów emerytalnych. Przez ponad 10 lat kierował funduszem emerytalnym dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Pełnił funkcję kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu administracji rządowej.

Udostępnij: