Wykładowca: Artur Wdowczyk – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych ALK.

Pracował min. w urzędzie nadzoru emerytalnego (obecny KNF), gdzie zajmował się licencjonowaniem funduszy emerytalnych oraz programów emerytalnych. W jednej z zagranicznych firm ubezpieczeń na życie przygotowywał ofertę produktów emerytalnych. Następnie ponad 10 lat kierował funduszem emerytalnym dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Pełnił ponadto funkcję kierownika jednostki budżetowej oraz dyrektora generalnego urzędu administracji rządowej.

pracownicze plany kapitałowe

www.aws.edu.pl

Udostępnij: