SZKOLENIE ONLINE!

Terminy:

Plan szkolenia

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego i praktyczne aspekty stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego

 1. Czynności organu administracji w postępowaniu administracyjnym (doręczenia, terminy, prowadzenie i udostępnianie akt sprawy administracyjnej).
  1. Doręczenie.
  1. Wezwania  i inne pisma procesowe.
  1. Terminy – sposób liczenia w Kpa.
  1. Terminy załatwiania spraw administracyjnych.
  1. Utrwalanie czynności procesowych.
  1. Udostępniania akt sprawy.
 2. Postępowanie dowodowe oraz uzasadnianie decyzji.
  1. Środki dowodowe i zasady ich przeprowadzania.
  1. Najczęstsze błędy postępowania dowodowego.
  1. Uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne.
  1. Rodzaje wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej.
 3. Skargi, wnioski i petycje.
  1. Pojęcie skargi  i wniosku i petycji.
  1. Formy wnoszenia petycji, skargi i wniosku.
  1. Przebieg postępowania w sprawie petycji, skarg i wniosków.
  1. Terminy i sposoby rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

Szkolenie na platformie szkoleniowej. 6 godzin szkoleniowych, w godz. 8:30-15:30, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:00.

Certyfikat, materiały szkoleniowe (prezentacje, materiały uzupełniające i wyjaśnienia, przepisy prawa, wzory formularzy), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

Udostępnij: