Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego w czasie stanu epidemii a także wyjaśnienie kwestii budzących największe zainteresowanie w praktyce pracy urzędników.

Profil uczestnika:

Urzędnicy wykonujący zadania z obszaru orzecznictwa administracyjnego, wszyscy urzędnicy administracji rządowej i samorządowej.

Plan Szkolenia

Postępowanie administracyjne w świetle ustawy koronawirusowej

1. Wstępna analiza zmian w procedurze administracyjnej wprowadzonych na mocy specustawy koronawirusowej.

2. Wszczęcie postępowania.

3. Znaczenie art. 15 zzzzzn specustawy koronawirusowej (tzw. “wyłączenie” art. 10 k.p.a.)

4. Doręczenia – z uwzględnieniem nowego ieniem nowego art. 393 k.p.a.

5. Terminy:

a)  Zasady obliczania.

b)  Wstrzymanie rozpoczęcia biegu terminu, a także ich zawieszenie – art. 15 zzr oraz art. 15 zzs specustawy koronawirusowej.

6.  Wydawanie decyzji.

7.  Administracyjne kary pieniężne.    

Cena szkolenia: 390 złotych (zwolnione z vat), cena zawiera certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wysyłany pocztą oraz materiały szkoleniowe.

Terminy szkoleń online wrzesień-październik 2020. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Najbliższe szkolenia:

25.09.2020r.

15.10.2020r.

Szkolenie trwa 3 godziny dydaktyczne, w godz. 9:00-12:30. Logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.  

Zapisy: www.edu-gov.pl/zapisy-na-szkolenia/

Udostępnij: