Szkolenie i warsztaty dotyczące ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i działach HR.

Termin i miejsce:

16 grudnia 2020r., on line na żywo na platformie szkoleniowej

20 stycznia 2021r., on line na żywo na platformie szkoleniowej

15 lutego 2021r., on line na żywo na platformie szkoleniowej

Odbiorcy:

Kadra zarządzająca i pracownicy działów kadr, płac i HR. Osoby zainteresowane ochroną danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.

Warsztaty we współpracy z

 Cel i zakres szkolenia:

Całościowe przedstawienie problematyki ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia z uwzględnieniem: rekrutacji, okresu zatrudnienia i przetwarzania danych w aktach osobowych pracownika, czy też w związku z korzystaniem ze świadczeń socjalnych oraz w ramach pracowniczych planów kapitałowych i monitoringu. Słuchacze dowiedzą się o zasadach przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych, nie tylko zwykłych ale również dotyczących stanu zdrowia. Omówione zostaną warunki pozyskiwania w procesie rekrutacji i zatrudnienia informacji o niekaralności. Cały blok zostanie poświęcony bezpieczeństwu przetwarzania danych pracowników w związku ze stanem pandemii COVID 19 w ramach pracy zdalnej

W części warsztatowej zostaną zrealizowane ćwiczenia dotyczące obowiązków wynikających z RODO takich jak: informowanie o przetwarzaniu danych, ewidencjonowanie czynności przetwarzania, analizowanie ryzyka, ewidencjonowanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych itd.

Forma szkolenia:

Warsztaty, wykład, konwersatorium, ćwiczenia w grupach, studia przypadków, omawianie dokumentów 

Cena szkolenia: 440 zł netto (stawka zwolnione z VAT, w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych).

Oferta szkolenia obejmuje: 6 godzin szkoleniowych wykładu i warsztatów, certyfikat (w formie papierowej), materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej).
Udostępnij: