Warsztaty dotyczące ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i działach HR.

Termin i miejsce:

31 marca-1 kwietnia 2020 r., wtorek-środa, Warszawa, sala szkoleniowa w centrum miasta

23-24 kwietnia 2020 r., czwartek-piątek, Olsztyn, sala szkoleniowa w centrum miasta

Odbiorcy:

Ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i działach HR – warsztaty adresowane do pracowników i kadry zarządzającej działów kadrowo – płacowych oraz zarządzających personelem.

Warsztaty we współpracy z

 Zakres warsztatów:

W ramach szkolenia zostaną rozwiązane problemy dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych

  • w ramach rekrutacji
  • zatrudnienia
  • w związku z realizacją świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • w programach benefitowych i kafeteryjnych,
  • omówione zostaną kwestie dotyczące dopuszczalności prawnej stosowania monitoringu wizyjnego.

W tracie warsztatów zostaną przedstawione ćwiczenia umożliwiające realizacje obowiązków wynikających z RODO takich jak: obowiązek informacyjny, ewidencja czynności przetwarzania, klauzule zgody, analiza ryzyka, zawiadamianie o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów i klauzul dotyczących ochrony danych osobowych oraz broszurkę dotyczącą ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.

Forma warsztatów:

Wykład, konwersatorium, ćwiczenia w grupach, studia przypadków, omawianie dokumentów 

Cena szkolenia dwudniowego: 1 190 zł netto (stawka zwolnione z VAT, w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych).

Oferta szkolenia obejmuje: 16  godzin lekcyjnych wykładu (dwa dni szkoleniowe), certyfikat, egzamin końcowy, materiały szkoleniowe (prezentacje), materiały piśmiennicze, całodzienną przerwę kawową, lunch dwudaniowy.
Udostępnij: