Wykładowca – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz m.in. studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Zarządzanie kompetencjami pracowników na Akademii Leona Koźmińskiego. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 1998 roku. Była jednym z pierwszych pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez wiele lat główny legislator Biura GIODO.  Była odpowiedzialna m.in. za proces przygotowania i uchwalenia obowiązującego 14 lat rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych. Następnie m.in. dyrektor personalny w dużej spółce, dyrektor departamentu i dyrektor generalny w urzędzie centralnym. Pracowała także jako doradca w jednej ze służb mundurowych. Koordynator wdrożenia RODO w jednym z urzędów centralnych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wykładowca na uczelniach akademickich. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.

Udostępnij: