Nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w urzędach administracji publicznej, zajmujący najwyższe stanowiska w służbie cywilnej (dyrektorzy departamentów, dyrektorzy generalni).

Udostępnij: