“Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych”

Artur Wdowczyk – trener i ekspert z zakresu pracowniczych planów kapitałowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa emerytalnego i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studia podyplomowe Rachunkowość i Zarządzanie Finansami oraz program Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Współtworzył system nadzoru nad pracowniczymi funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi. Dla międzynarodowej firmy ubezpieczeniowej przygotowywał ofertę produktów emerytalnych Współautor raportu „Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości – analiza pracowniczych programów emerytalnych”. Kierował funduszem emerytalnym dla służb mundurowych. Ma bogate doświadczenie w opracowywaniu programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń

pracownicze plany kapitałowe

”Ochrona danych osobowych w kadrach, płacach i działach HR”

Wykładowca: Anna Jurzyk – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz m.in. studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Zarządzanie kompetencjami pracowników na Akademii Leona Koźmińskiego. Ochroną danych osobowych zajmuje się od 1998 roku. Była jednym z pierwszych pracowników Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez wiele lat główny legislator Biura GIODO.  Była odpowiedzialna m.in. za proces przygotowania i uchwalenia obowiązującego 14 lat rozporządzenia MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych. Następnie m.in. dyrektor personalny w dużej spółce, dyrektor departamentu i dyrektor generalny w urzędzie centralnym. Pracowała także jako doradca w jednej ze służb mundurowych. Koordynator wdrożenia RODO w jednym z urzędów centralnych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, w tym wykładowca na uczelniach akademickich. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia.


“Postępowanie administracyjne w świetle specustawy koronawirusowej.”

“Doręczenia i terminy w postępowaniu administracyjnym w kontekście specustawy koronawirusowej.”

“Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej.”

Wykładowca: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego, jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy jako urzędnik administracji publicznej, swoje szkolenia oraz prowadzone zajęcia opiera w znacznej mierze na prawdziwych przykładach. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

Udostępnij: