“Postępowanie administracyjne – vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne.”

“Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika. Dwudniowe szkolenie praktyczne.”

Wykładowca: Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej – zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego, jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy jako urzędnik administracji publicznej, swoje szkolenia oraz prowadzone zajęcia opiera w znacznej mierze na prawdziwych przykładach. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

Udostępnij: