Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach styczeń – luty 2021r. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Terminy:

2-3 lutego 2021 – On line, platforma szkoleniowa

Adresaci:

  • Przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty EFS 2014-2020 zajmujący się wydatkowaniem środków i rozliczaniem projektów
  • Osoby je nadzorujące odpowiadające za kluczowe decyzje finansowe

Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników z kluczowymi zasadami rozliczania projektów EFS
  • Przedstawienie głównych wymogów wynikających z umów o dofinansowanie i aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
  • Wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności dot. unikania nieprawidłowości w projektach EFS

Korzyści:

Metodyka zajęć:

Prezentacja, praktyczne ćwiczenia i case study, przykłady z orzecznictwa

Prowadząca: Renata Piecyk

Ekspert w zakresie zarządzania finansowego projektów unijnych; posiada bogate 15 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie finansowania projektów UE, w tym 8 lat
na stanowisku kierowniczym w wydziale zarządzania finansowego w Instytucji Zarządzającej EFS oraz Instytucji Koordynującej EFS w Ministerstwie Rozwoju, przy czym wydział odpowiadał między innymi za ustanowienie procedur kwalifikowalności wydatków w projektach EFS; obecnie aktywnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i szkoleń w tematyce finansów EFS, głównie dla Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nadzorujących wdrażanie projektów unijnych, przeszkoliła ponad 1.500 osób

Cena szkolenia dwudniowego: 1040 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Plan szkolenia:

Blok 1

•             Czy każdy błąd stanowi nieprawidłowość? – definicja nieprawidłowości

•             Nieprawidłowość i uchybienie w praktyce – case studies

•             Konsekwencje wystąpienia nieprawidłowości

Blok 2

•             Ocena kwalifikowalności wydatku krok po kroku

•             Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatku – przykłady błędów w praktyce

Blok 3

•             Co w praktyce oznacza racjonalność?

•             Racjonalność i efektywność wydatkowania środków – case studies

Blok 4

•             Zasada faktycznego poniesienia wydatków

•             Wnoszenie i rozliczanie wkładu własnego niepieniężnego

•             Konsekwencje niewniesienia wymaganego wkładu

Blok 5

•             Zatrudnianie personelu w projektach współfinansowanych z EFS

•             Personel projektu, wykonawca i osoby zaangażowane w realizację projektu 

•             Kluczowe wymogi dot. personelu i możliwe błędy

•             Kluczowe wymogi dot. osób zaangażowanych w realizację projektu  i możliwe błędy

Blok 6

•             Zamówienie – rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności i PZP

•             Zasada przejrzystości czy racjonalnej ceny?

•             Kluczowe wymogi dot. zamówień i możliwe korekty

•             Przykłady z orzecznictwa

Blok 7

•             Jak zarządzać projektem?

•             Ryczałtowe koszty pośrednie – kluczowe wymogi oraz możliwe błędy

Blok 8

•             Czym jest reguła proporcjonalności?

•             Rozliczanie efektów projektu

Blok 9

•             Indywidualne pytania szczegółowe (blok dla zainteresowanych)


Szkolenie na platformie szkoleniowej. 16 godzin szkoleniowych, po 8 godzin w ciągu dnia, w godz. 8:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7:30.

Certyfikat wysyłany pocztą, materiały szkoleniowe ( prezentacja w pdf ), kontakt z wykładowcą po zakończeniu szkolenia.

Udostępnij: