Terminy szkoleń online na żywo w miesiącach styczeń – luty 2021r. Potwierdzone – szkolenia odbędą się!

Terminy:

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji zaangażowani w procesy udostępniania informacji publicznej, również radcowie prawni i prawnicy opiniujący postępowania i projekty decyzji administracyjnych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • osoby zaangażowane w procedurę ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Cel szkolenia:

 • przekazanie kompleksowej informacji na temat zasad udostępniania informacji publicznej i aktualnego orzecznictwa sądowego, szczególnie w kontekście kwestii problematycznych dotyczących np. dokumentów wewnętrznych i prywatnych, terminów w postępowaniu i poprawności formalnoprawnej decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji
 • przedstawienie odmiennego charakteru prawa do ponownego wykorzystania informacji publicznej w stosunku do wolnościowego prawa dostępu do informacji publicznej
 • omówienie podstawowych zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Korzyści ze szkolenia:

 • pozyskanie wiedzy w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
 • możliwość zadawania pytań podczas szkolenia
 • dostęp do prezentacji pdf po szkoleniu
 • certyfikat

Cena szkolenia : 440 zł (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Plan szkolenia:

 1. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 • Podstawy uprawnień informacyjnych obywatela
 • Wstępna ocena wniosku – kiedy wniosek dotyczy informacji publicznej
 • Wymogi wniosku o dostęp do informacji publicznej (problem wniosków nieprecyzyjnych)
 • Formy i terminy działania podmiotu zobowiązanego
 • Ograniczenia dostępu do informacji publicznej (tajemnice, prywatność, ochrona danych osobowych)
 • Decyzje o odmowie udostępnienia informacji ze względu na ograniczenia dostępności
 • Informacja przetworzona – charakterystyka i tryb udostępniania
 • Decyzje o odmowie udostępnienia informacji przetworzonej
 • Etap sądowy: skargi na decyzje, skargi na bezczynność, rola pełnomocnika procesowego

2. PONOWNE WYKORZYSTYWANIE A DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

3. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 • Zakres przedmiotowy ponownego wykorzystania
 • Podmioty uprawnione i zobowiązane
 • Zasady ponownego wykorzystania i tryby postępowania
 • Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystania
 • Warunki i opłaty

4. PYTANIA I CZAS NA DYSKUSJĘ


Szkolenie na platformie szkoleniowej.

8 godzin szkoleniowych, w godz. 8.00-16.00, logowanie do platformy szkoleniowej od 7.30.

Certyfikat, materiały szkoleniowe (prezentacje, materiały uzupełniające i wyjaśnienia, przepisy prawa, wzory formularzy), kontakt i konsultacje wykładowcy po zakończeniu szkolenia.

Certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany pocztą.

Udostępnij: