Doradztwo strategiczne i operacyjne.

Przygotowywanie, wdrażanie i nadzorowanie strategii.

Proces wdrażania:

  • ocena aktualnego kierunku strategicznego organizacji,
  • identyfikacja i analiza wewnętrznych i zewnętrznych mocnych u słabych stron,formułowanie planów działania,
  • realizacja planów działania,
  • ocena stopnia powodzenia planów działania i wprowadzania zmian, gdy nie zostają osiągnięte pożądane rezultaty.

Udostępnij: