MISJĄ EDU GOV – jest sprawne i profesjonalne realizowanie potrzeb szkoleniowych swoich klientów, w przewarzającej większości administracji publicznej.

WIZJA – uzyskanie zadowolenia klientów i pozycji rynkowej poprzez ciągły rozwój oferty szkoleniowej, standardów obsługi oraz nowoczesnych sposobów przekazywania informacji.

 „Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi zyski” – Benjamin Franklin

EDU GOV Centrum Szkoleń i Doradztwo zostało stworzone przez urzędników dla urzędników. Osoby odpowiedzialne za ofertę  programową jak i organizację szkoleń prze lata były związane z administracja publiczna różnego szczebla. W trakcie pracy uczestniczyliśmy w wielu szkoleniach, ale również byliśmy organizatorami wielu wewnętrznych projektów szkoleniowych, stąd też wyczulenie na oczekiwania klienta, wysoki poziom trenerów, stosowanych narzędzi i form przekazu uwzględniających praktyczne przykłady i ćwiczenia, zgodnie z maksymą:

„Mówisz mi, a ja zapominam

Uczysz a zapamiętuję,

Angażujesz mnie a ja się uczę” – Benjamin Franklin

Może fakt, iż sami posiadamy cechy urzędników, pozwoli nam oferować Państwu szkolenia szyte na miarę:  – potrzeb, oczekiwań i szacunku dla Państwa czasu. Wraz z naszymi trenerami zapraszamy do korzystania z naszej pomocniczości, może nasze propozycje szkoleniowe przyczynią się do rozwiązania Państwa problemów.


Zapraszamy na praktyczne szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów, w wersji on line, na żywo, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. W trakcie szkolenia jest możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez zadawanie pytań prowadzącemu. Materiały szkoleniowe przekazujemy w formie elektronicznej, natomiast certyfikat potwierdzający uczestnictwo, w wersji tradycyjnej – papierowej, przesyłany jest pocztą.


Dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Szkolenie prowadzone online:

Szczegóły szkolenia: Dostęp do informacji publicznej.

Cena szkolenia : 440 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej informacji na temat dwóch regulacji prawnych: ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a w szczególności ich analiza porównawcza.

Terminy szkoleń online styczeń-luty 2021.

Potwierdzone terminy!

Najbliższe szkolenia:

22.01.2021r.

26.02.2021r.


Postępowanie administracyjne w praktyce orzeczniczej.

W dwóch wariantach:

Postępowanie administracyjne w praktyce- vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne (6h)

Cena szkolenia jednodniowego: 440 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Postępowanie administracyjne – kompendium wiedzy urzędnika.
Dwudniowe szkolenie praktyczne (12h)

Cena szkolenia dwudniowego: 840 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie postępowania a także wyjaśnienie kwestii budzących największe zainteresowanie w praktyce pracy urzędników, prowadzących postępowania administracyjne.

Terminy szkoleń online styczeń-luty 2021r.

Potwierdzone terminy!

Szkolenie jednodniowe:

11.01.2021r.

12.02.2021r.

24.02.2021r.

Szkolenie dwudniowe:

14-15.01.2021r.

18-19.02.2021r.


Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020?

W dwóch wariantach:

Szczegóły: Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Największe błędy w pigułce

Cena szkolenia jednodniowego: 540 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Dwudniowe szkolenie Jak unikać nieprawidłowości w projektach EFS 2014-2020? Kompendium wiedzy
o głównych błędach (16 h)

Cena szkolenia dwudniowego: 1040 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zasadami rozliczania projektów EFS oraz przedstawienie głównych wymogów wynikających z umów o dofinansowanie i aktualnych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności dot. unikania nieprawidłowości w projektach EFS.

Terminy szkoleń online styczeń – luty 2021r.

Potwierdzone terminy!

19.01.2021r. – szkolenie jednodniowe

2-3.02.2021r.- szkolenie dwudniowe (rozszerzony zakres)


Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne

Szkolenie prowadzone online:

Szczegóły szkolenia: Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – ujęcie funkcjonalne.

Cena szkolenia : 540 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Celem szkolenia:

nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• praktycznych aspektów zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji publicznej;
• procesu planowania cywilnego obejmującego sporządzanie i aktualizację planów zarządzania kryzysowego;
• europejskich mechanizmów zarządzania kryzysowego;
• teoretycznych aspektó bezpieczeństwa wewnętrznego.


Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym.

Szkolenie prowadzone online:

Szczegóły: Redagowanie pism w postępowaniu.

Cena szkolenia : 390 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad redagowania pism w postępowaniu administracyjnym – forma, treść, język oraz układ. Szczególny nacisk położony jest na język oraz formę.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek administracji publicznej (szeroko pojętej), którzy prowadzą postępowania administracyjne (zarówno jako organ I lub II instancji).


Skargi, wnioski petycje w postępowaniu administracyjnym.

Szkolenie prowadzone online:

Szczegóły szkolenia: Skargi, wnioski petycje w postępowaniu.

Cena szkolenia : 390 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Cel szkolenia: Analiza zasad postępowania w sprawach skarg i wniosków w myśl przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także postępowania w sprawie rozpatrywania petycji na podstawie ustawy z 11.07.2014 r. Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Wskazanie na praktyczne aspekty związane z tematyką szkolenia.Ochrona danych osobowych w kadrach płacach i działach HR,

Całościowe przedstawienie problematyki ochrony danych osobowych w stosunkach zatrudnienia z uwzględnieniem: rekrutacji, okresu zatrudnienia i przetwarzania danych w aktach osobowych pracownika, czy też w związku z korzystaniem ze świadczeń socjalnych oraz w ramach pracowniczych planów kapitałowych i monitoringu. Omówione zostaną warunki pozyskiwania w procesie rekrutacji i zatrudnienia informacji o niekaralności.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA ON LINE na żywo!

Cena szkolenia : 440 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Terminy szkoleń online styczeń-luty 2021.

Potwierdzone terminy!

Najbliższe szkolenia:

20.01.2021r.

15.02.2021r.


Wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w sektorze finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, powszechny system oszczędzania dla pracowników, tworzony przy współpracy z pracodawcami oraz instytucjami państwowymi. Środki gromadzone w Planach są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA ON LINE na żywo!

Cena szkolenia : 390 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Terminy szkoleń online styczeń-luty 2021r.

Potwierdzone terminy!

15.01.2021r.

1.02.2021r.

12.02.2021r.

26.02.2021r.


Zamówienia publiczne do 130 000 zł przed i po nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Celem szkolenia jest przedstawienia najnowszej wiedzy z zakresu zamówień publicznych, po wejściu w życie nowej ustawy Prawo Zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu zamówień publicznych połączoną z doświadczeniami z lat ubiegłych.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA ON LINE na żywo!

Cena szkolenia: 440 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Terminy szkoleń online styczeń – luty 2021r.

4.02.2021r.

25.02.2021r.

Udostępnij: