Oferujemy szkolenia otwarte i zamknięte skierowane głównie do  pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów publicznych.

Dostarczamy wiedzę na najwyższym poziomie.

Nasze szkolenia to zawsze najbardziej aktualne tematy.

Nasi wykładowcy to doświadczeni trenerzy, najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.

Posiadamy atrakcyjną ofertę szkoleń dotyczących tematów, znajomość których jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego urzędu, instytucji czy firmy. Nasze szkolenia są kierowane są zarówno do kadry kierowniczej, jak i do specjalistów czy ekspertów, którzy poszukują nowoczesnej wiedzy i umiejętności. Szkolenia są także okazją do budowania sieci kontaktów – networkingu.


Zapraszamy na praktyczne szkolenia prowadzone na żywo przez doświadczonych trenerów, w wersji on line, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. W trakcie szkolenia możliwość aktywnego uczestnictwa w szkoleniu, w tym zadawania pytań prowadzącemu. Materiały informacyjne przesyłamy w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w wersji papierowej, przesyłany jest tradycyjną pocztą.

Praktyczne aspekty wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych

 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy, powszechny system oszczędzania dla pracowników, tworzony przy współpracy z pracodawcami oraz instytucjami państwowymi. Środki gromadzone w Planach są prywatną własnością uczestnika i podlegają dziedziczeniu.

Już od 1 stycznia 2021 roku, PPK będą obowiązkowo wdrażane przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA ON LINE na żywo!

Cena szkolenia : 390 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Terminy szkoleń online wrzesień-grudzień 2020.

Potwierdzone terminy!

Najbliższe szkolenia:

25.09.2020r.

9.10.2020r.

16.10.2020r.

23.10.2020r.

27.11.2020r.

11.12.2020r.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej.

Profil uczestników:

Urzędnicy wykonujący zadania z obszaru orzecznictwa administracyjnego, wszyscy urzędnicy administracji rządowej i samorządowej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie postępowania a także wyjaśnienie kwestii budzących największe zainteresowanie w praktyce pracy urzędników.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA ON LINE na żywo!

Cena szkolenia : 440 zł netto (zwolnione z vat, w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Terminy szkoleń online październik-grudzień 2020.

Potwierdzone terminy!

Najbliższe szkolenia:

14.10.2020r.

05.11.2020r.

19.11.2020r. (brak wolnych miejsc)

10.12.2020r. (brak wolnych miejsc)

17.12.2020r. (brak wolnych miejsc)

18.12.2020r.

Ochrona danych osobowych w działach kadr i płac.

W ramach szkolenia zostaną rozwiązane problemy dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanychw ramach rekrutacji, zatrudnienia, w związku z realizacją świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

omówione zostaną kwestie dotyczące dopuszczalności prawnej stosowania monitoringu wizyjnego.

W tracie warsztatów zostaną przedstawione ćwiczenia umożliwiające realizacje obowiązków wynikających z RODO takich jak: obowiązek informacyjny, ewidencja czynności przetwarzania, klauzule zgody, analiza ryzyka, zawiadamianie o naruszeniu bezpieczeństwa informacji.

SZCZEGÓŁY SZKOLENIA ON LINE na żywo!

Cena szkolenia : 490zł netto (w przypadku finansowania ze środków publicznych zwolnione z vat).

Terminy szkoleń online październik-grudzień 2020.

Potwierdzone terminy!

16.12.2020r.

Udostępnij: